Család- és Gyermekjóléti Központ

Intézményvezető-helyettes, szakmai egység vezető:

      Kriskó Bianka

Elérhetőségeink:

    Székhely, postacím: 8400 Ajka, Móra Ferenc u. 7.

      Nyitva álló helyiség: 8400 Ajka, Sport u. 2/C.

    Tel:          06-20/260-5481

    Fax:           06-88/508-320

     E-mail:     ajkagyermekjolet@gmail.com

Ügyfélfogadás: 

                  Hétfő, szerda, csütörtök: 7.30-tól 16.00 óráig

                  Péntek: 7.30-tól 13.30 óráig,

                  Kedd: nincs ügyfélfogadás.

Szolgáltatások: (igénybevételük önkéntes és térítésmentes)

  • Kapcsolatügyelet
  • Kapcsolattartási mediáció
  • Pszichológiai tanácsadás
  • Jogi segítségnyújtás
  • Utcai (lakótelepi) szociális munka
  • Kórházi szociális munka
  • Készenléti szolgálat
  • Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység biztosítása

A hozzánk fordulóknak a szakmai Etikai Kódex alapján a titoktartást biztosítjuk.

„Gyermekünk születésével egyedi, kivételes kinccsel gazdagodott a világ. A legértékesebb, amit adhatunk nekik, hogy segítjük őket ráébreszteni arra a lehetőségre, amit egyedülállóságukkal adhatnak a világnak.” /Peter Kline/

Területileg illetékes gyermekjogi képviselő: Turi Renáta

Levelezési cím:

8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

E-mail: renata.turi@ijsz.bm.gov.hu

Telefon:  06-20/4899-642

Területileg illetékes ellátottjogi képviselő: Huszárné Török Katalin

Levelezési cím:

Integrált Jogvédelmi Szolgálat

1365 Budapest, Pf.: 646.

E-mail: katalin.torok@ijsz.bm.gov.hu

Telefon: 06-20/4899-661

Hétfőtől- csütörtökig 07:30-16:30 óra között

Pénteken 08:00-14:00 óra között

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az IJSZ zöldszáma hívható: 0680/620-055