2013 Cikkek


A segítség mindig jókor jön…
A Családsegítő Szolgálat nagyméretű ruhabörzét szervezett szeptember hónapban a felajánlott ruhaadományokból. A gyermek és felnőtt ruhákból, cipőkből, takarókból közel 50 család válogatott.
A velünk kapcsolatban álló rászoruló családoknak havonta, szervezett formában tudjuk biztosítani az adományok szétosztását.
Továbbra is várunk minden lakossági felajánlást, amellyel a rászoruló családoknak segíteni tudunk: tiszta, jó állapotú ruhát, cipőt, takarót, bútort, tartós élelmiszereket, egyéb használati tárgyakat, háztartási gépeket, amelyek otthonában feleslegessé váltak.
Adományát a Családsegítő Szolgálat Ajka, Móra F. u. 7. szám alatti épületének emeletén várjuk, naponta 7,30-15,30-ig. Tel: 508-320, 06-20-418-3144.

Minden felajánlónak köszönjük, hogy segíti munkánkat!
Családsegítő Szolgálat munkatársai


Az ünnepvárás öröme

Karácsonyi ünnepség a Családsegítő Szolgálatnál
Vendéglátással, műsorral és ajándékcsomaggal várták a térségi családsegítő munkatársai azokat a nehéz körülmények között élő felnőtteket, akik csa az ő gondoskodásuk által élhették át az ünnepvárás örömét. Az ötven meghívottat a Kaszinó színháztermében terített asztal, édesség, valamint az Orchidea nyugdíjas klub -amelynek több tagja a szervező intézmény egykori munkatársa – és Rücker Péter műsora várta. A meghívottakat Utassy István önkormányzati képviselő és Kupi Andrea a családsegítő igazgatója köszöntötte, majd kiosztották a gyümölcsből összeállított ajándékcsomagot, és boldog karácsonyt kívántak mindenkinek.
szerző: Tisler Anna


Családsegítés térségi keretekben…

Az Ajkai Szó 2013. október 25-én pénteken megjelent számából:
Családsegítés térségi keretekben
Térségi feladatellátást, gazdaságos működtetést, magas színvonalú szakmai munkát tesz lehetővé a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, amely nyár óta részben megváltozott feladatkörrel, térségi keretek között működik.
A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartója, a Társulási Tanács, amely az ellátandó települések (Ajka, Halimba, Öcs, Szőc, Úrkút) polgármestereiből áll, októberi ülésén az új szervezet működési kereteit meghatározó témákról döntött. A döntésekről Tóbel János, Halimba polgármestere, a társulás elnökhelyettese tájékoztatta lapunkat.

Először a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás és Szolgálata 2013. évi költségvetését tárgyaltuk meg és fogadtuk el. Tekintettel arra, hogy a térségi szervezet 2013. július 1-jével alakult, a költségvetést a második félévre terveztük. A Társulás bevételét a székhely település (Ajka) által megigényelt normatíva képezi. A normatív támogatás összegét Ajka Város Önkormányzata pénzeszközátadási megállapodás keretében adja át a Társulásnak. A társult önkormányzatok közül Halimba Község Önkormányzata esetében nem fedezi a bevétel a kiadást, ezért további működési támogatást szükséges beterveznie a halimbai önkormányzatnak – mondta Tóbel János. – Ezen kívül a házi segítségnyújtás igénybe vétele után kell Ajkán és Halimbán az ellátottaknak térítési díjat fizetniük a szolgáltatásért, amit Ajka Város Önkormányzatának rendelete szabályoz. A térítési díj mértéke az ellátott jövedelmével arányos. Úrkúton az ottani önkormányzat döntése szerint az ellátottak nem fizetnek térítési díjat., Öcs és Szőc községekben pedig nincs igény a szolgáltatásra, mert ezeken a településeken működik a falugondnoki szolgálat, amely térítésmentesen ellátja az idősek gondozását. A kiadásokat településenként és szakfeladatonként terveztük be. Ezeket a személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok, a dologi kiadások, felhalmozási kiadás, valamint támogatás értékű kiadások képezik.

Második napirendi pontként a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát fogadta el a Tanács, amely a törvényi előírásokat figyelembe véve pontosan szabályozza többek között a társulás feladatait, hatáskörét és működését, valamint ellátandó alaptevékenységeit, mint például a helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása, a gyermekjóléti szolgáltatás, a házi segítségnyújtás és a családsegítés szakfeladatokat.

Az ülés végén a szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatát és aktualizálását végeztük el. Úgy gondolom, a most elfogadott költségvetés és a szervezeti és működési szabályzat továbbra is magas színvonalú szakmai munkát, folyamatos és gazdaságos működtetést tesz lehetővé mindegyik településen – zárta mondandóját az elnökhelyettes.


Magyar Élelmiszerbank Egyesület, Budapest

„A települést/szervezetet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja”„Munkáltatók érzékenyítése” tréning

A „Munkáltatók érzékenyítése” c. tréningről, röviden…
Az Europerson Kft. szervezésében Török Ágnes munkáltatói koordinátor(Tudásklaszter Nonprofit Kft.) 2013. november 20-án munkáltatói tréninget tartott Ajkán. A tréning fő témája a női munkavállalók esélyegyenlősége, a családbarát munkahely kialakítása volt. Szeretnék megosztani az olvasókkal pár gondolatot a tréningen elhangzottakról…
A családbarát munkahely megvalósításának főbb szempontjai:
• a rugalmas munkaszervezés biztosítása
• a szabadságolási eljárások igényekhez, szükségletekhez igazítása
• a bérezés, egyéb támogatások fontossága
• a képzések támogatása (képzések díjának, útiköltségének átvállalása, szabadnap biztosítása)
• a kisgyerekes szülők támogatása (pl. gyermekek napközbeni felügyelete, rugalmas munkaidő, osztott munkarend)
• a férfi munkavállalók szülői szerepeinek megerősítése
• az idős, beteg hozzátartozók és a már nyugdíjas korábbi munkavállalók támogatása
• a juttatások, egyéb szolgáltatások, szervezeti dokumentumok biztosítása
• a szervezeti kultúra, a szervezeti stratégia, a marketing és a kommunikáció adekvát fejlesztése
• a társadalmi felelősségvállalás, a humánpolitika, a menedzsment színvonalának emelése
területeken megjelenjen és érvényesüljön a szervezet családbarát módon történő működése iránti elköteleződése.
A munka és a (magán)élet egyensúlya
• Új aspektusba helyezi a munka és a magánélet viszonyát.
• Szoros kapcsolatban áll egészségünkkel, kulturális és szociális életünkkel.
• Személyre szabott lehetőséget nyújt a munka és magánélet kontextusában.
• Az egyensúlyba beletartozik az élet-hosszig tartó tanulás, a tudatos egészséges életmód, az öregedésre való felkészülés – azaz egy újfajta személyes, belső-politika kialakítása.
Javul a dolgozók helyzete: jobb közérzet.
Javul az intézmény helyzete: jobb munkaerő, jobb csapat, nő a versenyképesség, hatékonyabb munkavégzés.
Javul a társadalom helyzete: kiegyensúlyozottabb emberek, kiszámíthatóbb jövő, biztonságosabb környezet.
Kupi Andrea igazgató