Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Elérhetőségeink:

           Vezető családsegítő: Vajdáné Pelczhoffer Erika

           Székhely:     8400 Ajka, Móra Ferenc u. 7.

           Tel:              06-88/508-320/6-os mellék,

                                     06-20/418-3144

           Fax:             06-88/508-320

           E-mail:      csaladsegitoajka@gmail.com

      Ügyfélfogadás: 

          Hétfő, szerda, csütörtök: 7.30-tól 16.00 óráig

          Péntek: 7.30-tól 13.30 óráig,

          Kedd: nincs ügyfélfogadás

Nyitva álló helyiségek:

8292 Öcs, Béke u. 35.          Tel: 06-20/418-3144

            Ügyfélfogadás: péntek 12.00-től 13.00 óráig

            E-mail: csaladsegitoajka@gmail.com

A Szolgálat azoknak szeretne segíteni, akik érzik, hogy átmenetileg olyan helyzetbe kerültek, amelyet egyedül nehezen tudnak megoldani.

Szociális munkás szakembereink várják azokat, akik saját életükben vagy családjukban tapasztalják, hogy mit jelent munkanélkülinek, hajléktalannak, pszichiátriai és szenvedélybetegnek, idős embernek, fogyatékossággal élőnek és kisebbségi csoport tagjának lenni. Mi a kisebbséget képviseljük a többség előtt (nem a többséggel szemben!).

Keressen fel minket, ha:
– gyermekével, társával, családtagjaival gondja van és nem tud kitől tanácsot kérni,
– krízisben, lelki válságban érzi magát,
– veszélybe került munkája, lakhatása,
– adósságot halmozott fel,
– nem biztos abban, hogy milyen ellátásra jogosult, illetve hogyan juthat hozzá,
– problémák adódtak életében, melyekre nem talál megoldást,
– egyedül maradt problémáival

A szociális munka olyan professzionális tevékenység, melynek során a hozzánk fordulók képessé válnak saját problémáik önálló megoldására.

Szolgáltatásaink igénybevétele ingyenes és önkéntességen alapul.

A hozzánk fordulóknak a szakmai Etikai Kódex alapján a titoktartást biztosítjuk. 

Szolgáltatásaink:
– életvezetési tanácsadás,
– egyének, családok kapcsolatkészségének javítása,
– segítő beavatkozás krízishelyzetekben,
– információnyújtás,
– hivatalos ügyek intézésének segítése,
– utcán élő hajléktalanok gondozása,
– szabadidős programok, nyári tábor, játszóházak szervezése,
– adományok gyűjtése és szétosztása,
– albérleti címek és munkalehetőségek közvetítése,
– adósságrendezéssel kapcsolatos tanácsadás és ügyintézés,
– térítésmentes jogi tanácsadás.

Területileg illetékes gyermekjogi képviselő: Turi Renáta

Levelezési cím:

8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

E-mail: renata.turi@ijsz.bm.gov.hu

Telefon:  06-20/4899-642

Területileg illetékes ellátottjogi képviselő: Huszárné Török Katalin

Levelezési cím:

Integrált Jogvédelmi Szolgálat

1365 Budapest, Pf.: 646.

E-mail: katalin.torok@ijsz.bm.gov.hu

Telefon: 06-20/4899-661

Hétfőtől- csütörtökig 07:30-16:30 óra között

Pénteken 08:00-14:00 óra között

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az IJSZ zöldszáma hívható: 0680/620-055