Házi segítségnyújtás

Vezető gondozó: Soós Annamária

Tel: +36-20/260-5447

A házi segítségnyújtás az időskorú személyek, pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek, szenvedélybetegek számára, saját otthonukban biztosít alapvető gondozási, ápolási tevékenységet abban az esetben, ha önmaguk ellátására nem képesek és róluk nem gondoskodnak.

Szolgáltatásaink:

  • Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása.
  • A háziorvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása.
  • Személyi és lakókörnyezeti higiéné.
  • Közreműködés a háztartási feladatok ellátásában.
  • Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, elhárításában.
  • Az étel újraforralása, tálalása, segítségnyújtás az étkeztetésben.

A közelmúltban egy kedvezőbb álláslehetőség miatt el kellett költöznöm szülővárosomból. Nehéz volt a döntés, hiszen idős, özvegy édesanyámat nem szívesen hagytam magára. Egy ismerősöm tanácsára felkerestem az Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központot, amely Ajkán, a Móra F. u. 7. szám alatt található. Itt tájékoztatást kaptam az idősek, betegek számára hozzáférhető ellátásról, a házi segítségnyújtásról.

Elmondták, hogy aházi segítségnyújtás a kérelem beadását követően vehető igénybe. Megkaptam a szükséges nyomtatványokat; kérelem, jövedelemigazolás, nyomtatvány a háziorvosnak. 

Megtudtam, hogy a kérelem beadása után azonnal biztosítható a házi segítségnyújtás. A házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni. A fizetendő díj az igénylő havi jövedelme alapján kerül megállapításra, 1400,- Ft a legmagasabb óradíj (300 000,-Ft feletti jövedelem esetén). A térítési díj megállapításához az igénybe vevő által aláírt jövedelemigazolás szükséges. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szociálisan rászorult szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 25 %-át.

A gondozási szükséglet megállapítása céljából édesanyámat felkeresték otthonában.  Házi segítségnyújtás esetén maximum napi 4 óra gondozás vehető igénybe. Megbeszéltük, hogy a gondozónő minden munkanapon felkeresi édesanyámat, szociális segítést és/vagy személyi gondozást biztosít számára.

Az otthoni segítségnyújtásban biztosítják az alapvető gondozási, ápolási feladatokat. Segítenek az ügyintézésben, a szociális ellátásokhoz való hozzájutásban. Fontos a személyi és környezeti higiéné biztosítása.  

A házi gondozónő kapcsolatot tart a háziorvossal, a hozzátartozókkal. Szükség esetén kiváltja, adagolja a gyógyszereket, bevásárol, vérnyomást, vércukrot mér. Az otthoni segítségnyújtás mindig az idős szükségleteit figyelembe véve történik.

A szakképzett házi gondozónő a gondozottjával segítő kapcsolatot épít ki, és azt igyekszik legjobb tudása szerint – a gondozott igényeihez alkalmazkodva- folyamatosan fenntartani. 

Mindezek birtokában, már tudtam, hogy nyugodtan elfogadhatom az állásajánlatot. Édesanyámat minden hétvégén meglátogatom, és örömmel hallom, hogy jól érzi magát, a gondozónő mindenben segít neki. Nemcsak a biztonság-, hanem az állandóság érzet is beköltözött az életébe, hiszen mindennap ugyanabban az időpontban látogatja meg a gondozónő, s tudja, hogy bizalommal fordulhat hozzá. Édesanyám már barátnőinek is elújságolta ezt a remek szolgáltatást, s én is csak biztatni tudok mindenkit az igénybevételére. Boldog vagyok, hogy szeretett édesanyámat biztonságban és értő kezekben tudhatom.

Területileg illetékes ellátottjogi képviselő: Huszárné Török Katalin

 Levelezési cím:

Integrált Jogvédelmi Szolgálat

1365 Budapest, Pf.: 646.

E-mail: katalin.torok@ijsz.bm.gov.hu

Telefon: 06-20/4899-661

Hétfőtől- csütörtökig 07:30-16:30 óra között

Pénteken 08:00-14:00 óra között